Our Services

ขั้นตอนการรับบริการสั่งตัดสินค้า แบบครบวงจร

เรามีขั้นตอนการผลิตแบบครบวงจร ที่มีคุณภาพทั้งผลิตภัณฑ์และบริการด้านนวัตกรรมพร้อมสำหรับลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นคัดสรรวัตถุดิบไปสู่ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในทุกรูปแบบ เช่น การออกแบบตัดเย็บ วัดตัวเฉพาะบุคคล พร้อมห้องลองไซซ์ที่รองรับลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง บริการหลังการขายในการแก้ไข โดยมีขั้นตอนดังนี้

STEP 01
รับบริการสั่งตัดรูปแบบละ 3 ตัว (รับเฉพาะรูปแบบของวาโก้)

 • สอบถามความต้องการ / ให้คำแนะนำ
 • ตกลงรูปแบบ / วัดสรีระลูกค้า
 • ลองสินค้า FIT & SURE
 • แจ้งราคา (เงื่อนไขบริการ)
 • ชำระเงินค่าสินค้า
 • นัดลองสินค้า

STEP 02
นัดลองสินค้า (สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง)

 • ลองสินค้า ครั้งที่ 1 ถ้าใส่พอดี รับไปลองใส่เต็มวัน เพื่อทดลองความสบาย ถ้าได้โทรแจ้งผลิตต่อ
 • ลองแล้วต้องการแก้ไข นัดหมายลองสินค้า ครั้งที่ 2 สวมใส่พอดี แจ้งผลิตต่อ
 • ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 มีค่าบริการตามอัตราที่กำหนด

STEP 03
การผลิตสินค้า ลูกค้าโทรแจ้ง (หลังจากทดลองสวมใส่จริงแล้ว)

 • ทางเจ้าหน้าที่นัดวันรับสินค้า
 • รับสินค้าทางไปรษณีย์

Condition
เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
 • กรุณามาลองสินค้า และรับสินค้า ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่เริ่มผลิต
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาสินค้า, การคืนเงิน, การโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น, การเปลี่ยนรูปแบบสินค้า กรณีดังต่อไปนี้
  • ไม่มารับสินค้าที่ผลิตภายใน 6 เดือน
  • คัพ/ไซซ์ เปลี่ยน หลังจากวัดตัว และทิ้งช่วงการรับ/ลองสินค้า ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
  • ลูกค้าเลือกรูปแบบสินค้า และเปิดใบเสร็จแล้ว

กระดาษแบบเก็บรักษาไว้ 1 ปี สำหรับรอการสั่งเพิ่ม

หมายเหตุ: ลูกค้าเก่า (นับจาก ORDER ล่าสุดไม่เกิน 1 ปี)

 • สามารถสั่งตัดเพิ่มได้ 1 ตัว (ราคาสินค้า คิดตามราคาปัจจุบัน) และไม่มีการแก้ไขแบบ
 • ถ้ากระดาษแบบเกิน 1 ปี / มีการแก้ไขแบบ / ต้องการตัดรูปแบบใหม่ ลูกค้าต้องเข้ากระบวนการสั่งตัดใหม่ (ตัดรูปแบบละ 3 ตัว ลองได้ 2 ครั้ง)